Utleie

Priser

For beboere i Sølvsmiekvartalet:

 A      Kr 450 Dagtid (kl 10-16) kun 1. etg.

B      Kr 800 Kveldstid (kl. 16.00- kl10 neste dag) kun 1. etg.

 C      Kr 1000 Hel dag (kl 10- kl 10 neste dag) kun 1. etg.

D     Kr 300 Overnatting. kun 2. etg.

E Gratis for årsmøter/ styremøter for sameiene i Sølvsmiekvartalet (grendehuset må bookes)

F kr 300 kveldstid hverdager(mandag – fredag kl 16-20) kun 1. etg.

 Priser for eksterne leietakere:

 F     Kr 900 Dagtid (kl 10-16) kun. 1 etg

G     Kr 1600 Kveldstid (kl. 16.00- kl10 neste dag) kun. 1 etg

H     Kr 3000 Hel dag (kl 10- kl 10 neste dag) kun 1. etg.

I Kr 600 Overnatting, kun 2. etg.

Teknisk utstyr for 1. etg.

J Gratis. Teknisk utstyr: Ønsker lån av Projektor, høytaler (liten) og adapter(e). Det tekniske utstyret er innelåst i skap. Du må derfor velge J som tilleggsalternativ, om du ønsker å bruke dette utstyret. Da vil du få utlevert nøkkel til skapet. (Du må selv ha egen mediekilde som PC, Mac, smarttelefon, nettbrett, etc).

Kalender forklaring (priser for beboere i Sølvsmiekvartalet)

 A     Dagtid (kl 10 til kl 16) kun 1. etg.

B      Kveldstid (kl. 16.00- kl 10 til neste dag) kun 1. etg.

 C     Hele dagen (kl 10- kl 10 neste dag) kun 1. etg.

D Overnatting, utsjekk senest kl 12

 E     Årsmøter/ styremøter for sameier/borettslag i Sølvsmiekvartalet

F     Eksterne leietaker dagtid (kl 10-16)

G     Eksterne leietakere kveldstid (kl 16 til kl 10 neste dag)

H    Eksterne leietaker hele dagen (kl 10 til kl 10 neste dag)

I Eksterne leietakere overnatting i 2. etg.

J Teknisk utstyr skal ikke tas ut av lokalet og er gratis ved leie av 1. etg. Ønske av lån av Projektor, adapter(e) og bærbar høytaler (JBL Flip essential). Det tekniske utstyret er innelåst i skap. Du må derfor velge J som tilleggsalternativ, om du ønsker å bruke dette utstyret. Da vil du få utlevert nøkkel til skapet. (Du må selv ha egen mediekilde som PC, Mac, smarttelefon, nettbrett, etc).

LEIEAVTALE FOR GRENDEHUSET I SØLVSMIEKVARTALET

Regler for leie:

 • Leietaker er ansvarlig for vasking og rydding etter bruk. Grendehuset forlates i samme stand som det var ved overtagelse.

 • Det skal være vasket og ryddet senest kl. 12.00 utflyttingsdagen, som er utsjekkingstiden (kan diskuteres med utleieransvarlig).

 • Ødelagt inventar eller utstyr erstattes av leietaker.

 • Ved overnatting må eget sengetøy (laken, putevar, dynetrekk) samt håndklær medbringes.

 • Ved fester skal musikken ikke forstyrre beboere i gården (hold vinduer/dører mest mulig lukket).

 • Kl. 23.00 skal musikken slåes av fra søndag til torsdag) og kl 24 fredag og lørdag.

 • Det er RØYKEFORBUD i lokalet. Sigarettsneiper kastes i metallbeholder. Plukk opp sneiper ute etter festen.

 • Det er ikke tillatt med dyr /hunder/katter innendørs.

 • Leietakere skal kun benytte plattingen utenfor Grendehuset (innenfor murkanten). Treplattingen og sittegruppen mellom Grendehuset og Fossveien 23c tilhører sistnevnte hus og skal ikke benyttes av de som leier Grendehuset.

 • Søppeldunkene utenfor Grendehuset tilhører Fossveien 23c. Søppel må derfor tas med til egne søppeldunker. Leietakere som ikke tilhører kvartalet må prøve å spre søppelet på de ulike gårdene, slik at ikke dunkene til Fossveien 23c fylles opp.

 • Kl. 01.00 skal alle være ute av lokalet.

 • På vinterstid skal ovnene stilles tilbake på 18 grader etter bruk.

 • Ved overlevering av nøkkel, betales et depositum på kr 500 (intern) og 1000 (eksterne). Det kan du gjør med kontant eller vipps.

 • Reservasjonen er bindende. Ved avbestilling påløper et gebyr på kr 100 pr. dag/natt. Beboer i Sølvsmiekvartalet er ansvarlig for sine leietagere og skal sørge for at reglene er fulgt.

{{ is_error_msg }}

Velg kategori
{{cat_data.category_name}}
Velg tjeneste
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Varighet: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Pris: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

Advance Options
See Less
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
View More View Less
{{ n }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
Load More
Load Less
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}

{{ is_error_msg }}

Dato
{{custom_service_duration_title}}
{{custom_service_description_title}}
{{custom_price_title}}
{{appointment_step_form_data.selected_service_price}}
{{custom_service_duration_title}}
{{custom_service_description_title}}
{{custom_price_title}}
{{appointment_step_form_data.selected_service_price}}
Tidsluke
Det er ingen tilgjengelige tidsluker
Morgen
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Ettermiddag
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Kveld
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Natt
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Dato
{{custom_service_duration_title}}
{{custom_service_description_title}}
{{custom_price_title}}
{{appointment_step_form_data.selected_service_price}}
{{custom_service_duration_title}}
{{custom_service_description_title}}
{{custom_duration_title}}
{{custom_price_title}}
{{appointment_step_form_data.selected_service_price}}
Tidsluke
Det er ingen tilgjengelige tidsluker
Morgen
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Ettermiddag
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Kveld
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Natt
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}

{{ is_error_msg }}

Informasjon
{{customer_form_fields_data.label}}

{{ is_error_msg }}

Betaling

Oppsummering av bestilling

{{bpa_location_title}}
{{appointment_step_form_data.selected_location_name}}
Kunde
{{appointment_step_form_data.form_fields.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_email }}
Tjenester
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
{{extras_details.bookingpress_extra_name }}
{{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
{{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
{{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Ekstrautstyr
Dato tid
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
Avtaledetaljer
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{extras_details.bookingpress_extra_name }}
{{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
{{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
{{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Ekstrautstyr
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} to {{ cart_details.formatted_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} - {{ cart_details.formatted_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}

{{ coupon_code_msg }}

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }}
{{ appointment_step_form_data.deposit_payment_amount_percentage }}% ( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amt }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_cart_total_with_currency }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}

{{ coupon_code_msg }}

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }}
( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amount_total_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
Det er ingen betalingsmåte tilgjengelig.
Velg betalingsmåte

Betal lokalt

PayPal

{{stripe_text}}

{{card_details_text}}

{{ is_error_msg }}

{{ location_title }}
{{ location_detail.bookingpress_location_name }}
{{ location_detail.bookingpress_location_address }}
{{ location_detail.bookingpress_location_phone_number }}

{{ is_error_msg }}

{{staffmember_heading_title}}
{{any_staff_title}}
{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_firstname }} {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_lastname }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_email }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_phone }}

No categories and services added!